TEVÉKENYSÉGÜNK

Alapítványunk 2008 óta számos ifjúság- és családsegítő program gazdájaként, szervezőjeként vagy támogatójaként kiemelt szerepet játszik Szentendre és környéke közösségi életében. A Szentendrei Baptista Gyülekezet támogató alapítványaként a lelki egészség megtartásában, visszaállításában fontosnak tartjuk az alapvető emberi értékek, a polgári és a keresztyén értékrend bemutatását. Az Alapítvány által folytatott társadalmi tevékenységben alternatívát mutatunk az életvezetésre és rendezésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges életmódra, drogfogyasztás megelőzésére és különböző kulturális, közéleti programok felkínálása által bővebb ismeretek szerzésére.

Alapítványunkat egy egyéni vállalkozóval működtetjük megbízási szerződéssel, valamint számos önkéntes személy vállal napi feladatokat, akik szakszerű tanácsadást és segítséget nyújtanak az Alapítvány hatékony működéséhez.

Az Alapítvány ifjúságsegítő tevékenysége a következő pontokban foglalható össze:

1. Offline Center - közösségi tér (ifjúsági és családbarát funkciójú tér) üzemeltetése és irányítása
2. Ifjúsági programok finanszírozása, szervezése
3. Szentendre Város Önkormányzatától átvállalt közhasznú ifjúságvédelmi és közösségépítői tevékenység ellátása,
4. előadások, koncertek, konferenciák, táborok, képzések szervezése,
5. baba-mama klubok szervezése,
6. családi életre való neveléssel foglalkozó tréningek elindítása tinédzser fiú és lány csoportok számára
7. pályázatok lebonyolítása.

Közel tíz éve indítunk jótékonysági nyári angol és sporttáborokat amerikai tanárok bevonásával, melyeknek célja, hogy a felnövekvő ifjúságot hasznos és szórakoztató programmal foglalja le a nyári szünidő alatt.  A gyerektáboroztatás után általános szokássá vált a városszépítő táborok megszervezése. Ebben a táborban a 14-18 éves fiatalok figyelmét olyan társadalmi problémákra hívjuk fel, mint a szemetelés súlyossága, a környezet kihasználása.

Alapítványunk önkéntesei által megszervezett programok közé tartoznak az őszi és tavaszi iskolaidényben heti rendszerességgel megrendezésre kerülő Offline alkalmak. Ezen programok az ifjúsági központ bekapcsolásával több száz szentendrei és környékbeli fiatal számára jelent minőségi kikapcsolódást. Többek között zenei fesztiválok, közéleti beszélgetések is helyet kaptak a programsorozatban. Alapítványunk legutóbbi projektjének - melyek közül az egyik kifejezetten fiúknak, a másik pedig lányoknak szól - célja, hogy a fiatalok olyan értékrenddel ismerkedjenek meg, amely pozitív hatással van identitásukra, önértékelésükre, párválasztásukra és természetesen a későbbi családalapításra egyaránt. Alapítványunk az ifjúság- és családvédelem mellett szociális területen is tevékeny szerepet vállal, melyben idősek, nyugdíjasok részére közösségi alkalmakat szervezünk (Nyugdíjas Est, Nyugdíjas karácsony, stb.) és a fogyatékkal élők életminőségének javítását támogató programokat indítunk, valamint egészségügyi és egyéb szociális ellátást, támogatást nyújtunk nehéz helyzetben lévő személyeknek, családoknak.